تسمه های شیاری که به نام تسمه های شیاری Vشکل نیزشناخته می شوند در برابر تغییرات حرارتی و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن می باشد.

 

تسمه های شیاری شامل تعدادی از شیارهای V شکل طولی هستمد که درکناریکدیگرقرارگرفته و تشکیل یک تسمه را میدهند.

شکل Vاین تسمه ها ازیک ترکیب خاص لاستیک به اضافه الیاف مخصوصی می باشند که مقاومت بالایی را ایجاد می کند.

کاربرد:

تسمه های شیاری می توانندجایگزین انواع تسمه های سنتی رایج شده که به طور قابل ملاحظه ای هزینه عملیاتی را کاهش میدهند.

مشخصه دیگر تسمه های شیاری ,عملکرد سبک و بدون لرزش آنها و عمر طولانی شان است.ارتفاع کوتاه این نوع تسمه باعث انعطاف پذیری

بیشتر گشته و امکان استفاده درکارکردهای پرپیچ و خم را به آنها می دهد.

مزیت های تسمه های شیاری عبارتنداز:

1-عمرمفیدبالا

2-مقاومت دربرابر فشار

3-عملکردبهینه در سرعت بالا و حرارت پایین

4-قابلیت استفاده ازپشت و روی تسمه در بحرکت در آوردن اجزاء مختلف خودرو

سیستم شماره گزاری تسمه های شیاری:

کدشماره گزاری تسمه های شیاری شامل تعداد شیارها,نوع شیارو طول مفیدبه میلیمتراست.

بعنوان مثال: 4PK 990

تعداد شیار:4

نوع شیار:PK

طول تسمه به میلیمتر:990

دو نوع ساخت متفاوت برای کاربردهای خودرویی وجود دارد:

1-PK=نوع تسمه یک طرف شیار   2-DK=نوع تسمه دو طرف شیار

PK بدون پارچه برای فولیهای بدون لرزش طراحی شده که دربرارروغن ,گرما وخوردگی مقاوم است تاعمرشان طولانی شود.

تسمه های  PK EPDM دارای کیفیت بسیاربالاترندکه دربرابر گرما و سرما توانایی عملکرد برتری را داراهستند.این تسمه هابرای وسائط نقلیه ای با قدرت و استمرار بالا استفتده میشوند. 

 

انواع تسمه های شیاری:

  • PH
  • PJ
  • PK
  • PL
  • PM