کیک

 

شرکت TOPGEAR اندونزی از پیشگامان تولید تسمه صنعتی بالاخص تسمه انتقال قدرت و تسمه تایمینگ صنعتی می باشد. کیفیت تسمه صنعتی TOPGEAR به اندازه ای بالا می باشد که بسیاری از تولید کنندگان بنام ماشین آلات سنیگ مانند ماشیم آلات معدنی، کشاورزی، کمپرسورها و ... از محصولات TOPGEAR به عنوان OE استفاده کرده و اطلاعات این تسمه صنعتی بصورت سورس و اولویت انتخاب تسمه در بروشورهای این ماشین آلات قید شده است.

تسمه های موجود در بازار ایران:

تسمه های Vشکل روکشدار (ساده)

A

B

C

D

۹.۵

تسمه V شکل دنده ای

AX

BX

CX

۹.۵X

تسمه های تایمینگ برای خودرو های مصرفی در ایران

تسمه های Vشکل ساده چند خطی

RA

RB

RC

R3V

R5V

R8V

تسمه های V شکل چند خطی دنده ای

RAX

RBX

R3VX

R5VX

RXPZ

RXPA

RXPB

تسمه های دورمتغیرصنعتی و کشاورزی

تسمه های شش گوش

AA

BB

CC

تسمه های Vشکل اسپشیال روکشدار

SPZ/3V

SPA

SPB

SPC

۸V

تسمه های Vشکل اسپشیال دنده ای

XPZ/3VX

XPA

XPB/5VX

XPC