تسمه های تایمینگ  وشیاری موجود در بازار ایران

تسمه تایمینگ 114 پژو 405 و سمند و پارس

تسمه تایمینگ 104 پژو 206 تیپ 2و3

تسمه تایمینگ 134 پژو 206 تیپ 5و6

تسمه تایمینگ 136 پژو پارس 16 سوپاپ و زانتیا

تسمه تایمینگ 127 سمند موتور  EF7

 تسمه دینام پژو 405,سمند,پارس و زانتیا 1800=6PK 1665

تسمه دینام 206 تیپ 1و2=6PK 1565

تسمه دینام 206 تیپ 4و5=6PK 1575