اندازه گیری تسمه های V شکل بصورت دستی

امروز میخواهیم به این سوال شما که "چگونه می توانیم خودمان تسمه وی شکل را اندازه گیری کنیم ؟ و تسمه مناسب برای تعویض بخریم" را پاسخ دهیم

اگر شما دسترسی به ابزار اندازه گیری تسمه دارید که مشکلی وجود ندارد.


belt tool

درغیر اینصورت سه روش اندازه گیری بصورت دستی به شما آموزش خواهیم داد که بتوانید در صورت عدم دسترسی به ابزار اندازه گیری تسمه و مخدوش یا پاک شدن شماره روی خود تسمه ، اندازه تسمه وی شکل خود را بدست آورید.
سه روشی که قرار است برای اندازه گیری تسمه ذکر کنیم استفاده از متر پارچه ای، متر فلزی و یا یک تکه ریسمان معمولی است .

در ابتدای امر، زمانیکه میخواهید تسمه را اندازه بگیرید باید برروی قسمتی از تسمه که از آن قسمت اندازه گیری را شروع میکنید علامت بزنید. در اینصورت اندازه گیری شما دقیق خواهد بود.

روش اول : زمانیکه نقطه شروع اندازه گیری را مشخص کردید از همان قسمت متر پارچه ای را به دور تسمه بپیچید و تا نقطه شروع ادامه دهید اندازه ای که بدست می آید اندازه دور بیرونی تسمه است .

روش دوم : اگر شما دسترسی به متر پارچه ای ندارید، بهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که تسمه خود را برروی یک متر فلزی باز کنید. اندازه ای که بدست می آید اندازه دور بیرونی تسمه است . هیچگاه سعی نکنید که متر فلزی را مانند متر پارچه ای بدور تسمه بپیچانید چون این کار باعث میشود اندازه گیری شما نادرست شود.

روش سوم : اگر هنوز تسمه برروی دستگاه شما سوار است و نمیخواهید آنرا باز کنید تنها روش وآخرین روش اندازه گیری تسمه استفاده از یک تکه ریسمان است. یک تکه ریسمان بردارید وآنرا کاملا به دور بیرونی آن بپیچانید، سپس اندازه ریسمان را به راحتی با متر فلزی یا پارچه ای به دست آورید.

آخرین اندازه ای که باید شما بدست آورید و برای تعیین و تهیه تسمه مناسب به آن احتیاج دارید، عرض تسمه است . تنها کاری که باید انجام دهید این است که متر فلزی یا پارچه ای را برروی قسمت بالا و روی تسمه قراردهید و اندازه گیری کنید.

به وسیله این دو اندازه ای که بدست آوردید یعنی اندازه بیرونی تسمه و عرض تسمه میتوانید تسمه وی شکل مناسب برای دستگاه خود را از فروشگاه عرضه تسمه تهیه کنید.