انواع تسمه

1-تسمه هایV شکل(ساده روکش دار)
2-تسمه های Vشکل(دنده)
3-تسمه های Vشکل (روکش دار اسپشیال)
4- تسمه های Vشکل (اسپشیال دنده ای)
5-تسمه های Vشکل ساده چندخطی
6- تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای


7-تسمه های دورمتغیر صنعتی و کشاورزی
8-تسمه های شیاری (Poly V-Belts)
9-تسمه های شش گوش
10-تسمه های تایمینگ ماشینی و صنعتی

تسمه های V شکل روکش دار (ساده)

تسمه های Vشکل روکشدار(ساده),تسمه هایی با قابلیت بالای انتقال نیرو,مقاوم دربرابرحرارت,روغن و ضدالکتریسیته ساکن هستند که دربسیاری ازکشورهای جهان مورداستفاده قرار می گیرند.به دلیل مقاومت آنها دربرابرتغییرات طولی,کارکرد چندتسمه درکنار هم امکان پذیراست.
کابرد
تسمه هایی مدور هستند که دارای کاربردهای گسترده ای درماشین آلات صنعتی وکشاورزی میباشند.این تسمه ازنظرفنی برای فولی های معمولی طراحی شده وبسیارمقرون به صرفه می باشند.

انواع تسمه های V شکل روکش دار(ساده)

 • Z=با عرض 10 میلیمتر
 • A=با عرض 12.5 میلیمتر
 • B=با عرض 17 میلیمتر
 • C=باعرض 22 میلیمتر
 • D=باعرض 32 میلیمتر
 • E=باعرض 40 میلیمتر

تسمه های Vشکل دنده ای

تسمه های Vشکل دنده ای که به صورت قالبی تولید می شوند دربرابرحرارت و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن هستند.تفاوت اصلی و عمده میان تسمه های وی شکل استاندارد  و تسمه وی شکل دندانه ای این است که تسمه دندانه ایی این قابلیت را دارد که به دور یک فولی کوچک به گردش درآید و مقدار دفع حرارت (میزان حرارت ایجاد شده بین تسمه و پولی در حین حرکت) را افزایش دهد. اگر فولی دستگاه شما کوچک است دندانه های تسمه باعث میشود تسمه به خوبی به فولی چنگ بزند و باعث افزایش چسبندگی تسمه به فولی ها می شود.به دلیل مقاومت آنها دربرابرتغییرات طولی,کارکردچندتسمه درکنارهم امکان پذیراست.این تسمه های دنده ای به علت انعطاف بالا,نشست مناسب در شیارفولی و ایجاد حرارت کمتر در هنگام کار,طول عمر مفیدبیشتری دارند.
کاربرد:
تسمه های Vشکل دنده ای نسل جدیدی ازتسمه های Vشکل می باشند.این تسمه ها کاربردهای گسترده ای دارند,به خصوص درکاربریهای صنعتی با فولیهای کوچک و سرعتهای بالا,مزیت کلی تسمه های دنده ای نسبت به تسمه های ساده که شامل مقرون به صرفه بودن,انتقال بهترنیرو و دوام بهتراست,سریعا تحولی چشمگیر رادرصنعت تسمه ایجاد کرد.

انواع تسمه های Vشکل دنده ای

 • ZX=باعرض 10 میلیمتر
 • AX=باعرض 13 میلیمتر
 • BX=باعرض 17 میلیمتر
 • CX=باعرض 22 میلیمتر

تسمه هایV شکل اسپشیال روکش دار

تسمه های Vشکل اسپیشیال روکش دارتسمه هایی مقاوم دربرابرحرارت , روغن  و ضد الکتریسیته ساکن هستند.به دلیل مقاومت آنها دربرابر تغییرات طولی,کارکردچندتسمه درکنارهم امکان پذیراست.

تسمه های روکش دارازسه بخش اصلی تشکیل میشوندکه عبارتنداز:
1-لاستیک فشرده ای که دربرابرتغییرات حرارتی و فشار مقاوم است.
2-نخهای تسمه که وظیفه انتقال نیرورا به عهده دارند.
3-پارچه روکش که کل تسمه را پوشش داده و آن رادربرابر عوامل محیطی و سائیدگی محافظت می کند.
کاربرد:
تسمه های روکش دار Vشکل اسپیشیال,درماشین آلات صنعتی و کشاورزی استفاده میشوند.این نوع تسمه هابرای کاربردهای با سرعت بالا مناسبند.تسمه های اسپیشیال برای فولی هایی با پهنای %  50کمترازفولیهای تسمه های کلاسیک(ساده)کاربرددارندو به ما امکان استفاده بهینه از فضا را میدهند.ازآنجایی که فولی های جدید چندمنظوره می باشند,دربیشترمواردمی توان تسمه روکش دار(ساده)رابا تسمه اسپشیال تعویض نموده ودر نتیجه به انتقال بهتر نیرو و دوام بیشتر تسمه دست یافت.

انواع تسمه هایV شکل اسپشیال روکش دار

 • SPZ/3V
 • SPA
 • SPB/5V
 • SPC
 • 8V

تسمه هایV شکل اسپشیال دنده ای

تسمه های Vشکل اسپشیال که به صورت قالبی تولید می شوند دربرابرحرارت و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن هستند.به دلیل مقاومت آنها دربرابرتغییرات طولی,کارکردچندتسمه درکنارهم امکان پذیراست.این تسمه های دنده ای به علت انعطاف بالا,نشست مناسب در شیارفولی و ایجاد حرارت کمتر در هنگام کار,طول عمر مفیدبیشتری دارند

کاربرد:
تسمه های Vشکل اسپشیال دنده ای نسل جدیدی ازتسمه های اسپشیال Vشکل می باشند.این تسمه ها به خصوص درکاربریهای صنعتی باسرعت های بالا,کاربردهای گسترده ای دارند.مزیت کلی این نسل جدیدتسمه نسبت به تسمه های روکش دار اسپشیال که شامل مقرون به صرفه بودن,انتقال بهترنیرو ودوام بهتراست,تحولی سریع رادرعملکردتسمه ایجادکرد.

انواع تسمهای Vشکل اسپشیال دنده ای

 • XPZ/3VX
 • XPA
 • XPB/5VX
 • XPC

تسمه های Vشکل چندخطی ساده

تسمه های چندخطی علاوه برداشتن مزیتهای تسمه های Vشکل ساده,مزایای زیررانیزنسبت به تسمه های ساده دارند:
1-تسمه هانسبت به یکدیگرعقب و جلو نمیشوند.
2-استفاده ازخط سیرهای افقی بدون هیچ مشکلی امکان پذیرمی باشند.
3-قابلیت های جذب شوک های ضربه ای راافزلیش می دهند.
تسمه های سادهV شکل چندخطی شامل چندتسمه تک می شوند که توسط یک نوار دربالا به هم متصل شده و تشکیل یک تسمه واحد را میدهند.این تسمه ها در دستگاه های سنگین مورد استفاده قرارمیگیرند. دلیل اینکه از تسمه های دسته ای به جای تسمه های تکی استفاده میکنند این است که با قرار دادن تعدادی تسمه در کنار یکدیگر تسمه ها از قدرت بیشتری برخوردار میشوند و کشش یکنواختی در سرتاسر  تسمه ها برقرار میشود.این گونه طراحی لرزش های معمول در کارکرد تسمه های تک را جذب می کند.این نوع تسمه علاوه بر مقاومت در برابر روغن و حرارت ,ضدالکتریسیته ساکن نیزهست.علاوه برتسمه های ذکر شده ,تسمه های ویژه ای ازاین نوع با مقاومت حرارتی بالا با نخ پلی استریاکولارنیزتولیدمی شوند.یک تسمه V شکل استاندارد حاوی رشته هایی از جنس پلی استر است که در سرتاسر تسمه کشیده شده است و این در حالی است که در یک تسمه کولار این رشته ها با رشته هایی از جنس کولار جایگزین شده اند. تفاوت واقعی زمانی است که شما یک پولی برعکس دارید مانند پولی های ماشین برف روب یا ماشین چمن زنی ، در این حالا تسمه کولار فشار وارده را بهتر از تسمه V شکل استاندارد تحمل میکند.جنس کولار در این نوع شرایط قوی تر است و بار شوک (فشار) را بهتر تحمل میکند. این تفاوت میان تسمه وی شکل استاندارد و تسمه کولار است.
کاربرد:
تسمه هایVشکل چندخطی برای ماشین آلات صنعتی ای که حرکت های ضربه ای شوک مانند رادارندوهمچنین برای کارکردهایی که درآنها ممکن است لرزشهای معمولی تسمه اثراتی منفی بر عملکرد دستگاه بگذارد,استفاده می شوند.درماشینهای کشاورزی و به خصوص کمباینها,آنها اغلب به عنوان تسمه های اتصال دهنده استفاده می شوند و برای کاهش لرزش و افزایش عمرمفیدتسمه,جایگزین تسمه های تخت یا مجموعه ای از تسمه ها میشوند.

انواع تسمه هایVشکل چندخطی ساده

 • RA=حداکثرتعداد شیار=20
 • = RBحداکثرتعداد شیار=18
 • =RCحداکثرتعدادشیار=15
 • =R3Vحداکثرتعدادشیار=20
 • =R5Vحداکثرتعدادشیار=20
 • R8V=حداکثرتعدادشیار=12

تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای

تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای دارای امتیازات زیر میاشند:
1-ساخت آنها فرمولاسیون ویژه ای ازترکیباتCRاست.
2-قدرت و استحکام بیشتری دارند.
3-لرزش و سروصدانداشته و برروی شیارفولی برنمی گردد.

انواع تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای

 • RAX=حداکثرتعدادشیار=5
 • RBX=حداکثرتعداد شیار=4
 • R3VX=حداکثرتعدادشیار=7
 • R5VX=حداکثر تعدادشیار=4
 • RXPZ=حداکثرتعدادشیار=7
 • RXPA=حداکثرتعدادشیار=5
 • RXPB=حداکثرتعدادشیار=4

تسمه های دورمتغیرصنعتی و کشاورزی

تسمه های دورمتغیرصنعتی(تسمه های V/S)ودورمتغیرکشاورزی نه تنهادربرابرحرارت و روغن مقاومندبلکه ضدالکتریسیته ساکن نیز هستند.تسمه های دور متغیر همچون تسمه های تایمینگ کاربرد های ویژه خود را دارند. این تسمه ها کاربرد عمومی و زیادی برروی دستگاههای صنعتی مانند اره های نواری و غیر صنعتی مانند ماشینهای کارتینگ و یا هر دستگاهی که با سیستم کلاچ گیری کار میکند دارند. زوایا در تسمه های دور متغیر نسبت به تسمه های وی شکل استاندارد تفاوت دارد و همین تفاوت باعث میشود سیستم کلاچ گیری این دستگاه ها به خوبی عمل کند .دراین تسمه هاترکیب لاستیکی ای ویژه همراه با پارچه ای از جنس الیاف استفاده شده که درطول تسمه استحکام بالایی ایجاد کرده و تغییرشکل وخمیدگی درمقطع تسمه رابه حداقل می رساند.دنده داربودن این تسمه انعطاف را به حداکثررسانده و بهترین صورت نشست در فولی را تضمین می کند.نخ تسمه که عامل انتقال نیرومی باشدبرای کارکردهای سنگین طراحی شده است و در عین حال ثبات طولی بسیاربالایی را ایجاد می کند.گاهی تسمه های ویژه ای از این نوع تولیدمی شوند که می توان به عنوان مثال,به تسمه هایی با نخ کولاریا به صورت دو طرفه دنده ای اشاره کرد.

تسمه های شیاری

تسمه های شیاری که به نام تسمه های شیاریVشکل نیزشناخته می شونددربرابرتغییرات حرارتی و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن می باشد.شکل Vاین تسمه ها ازیک ترکیب خاص لاستیک به اضافه الیاف مخصوصی می باشند که مقاومت بالایی را ایجاد می کند.
کاربرد
تسمه های شیاری می توانندجایگزین انواع تسمه های سنتی رایج شده که به طور قابل ملاحظه ای هزینه عملیاتی را کاهش میدهند.مشخصه دیگر تسمه های شیاری ,عملکرد سبک و بدون لرزش آنها و عمر طولانی شان است.ارتفاع کوتاه این نوع تسمه باعث انعطاف پذیری بیشتر گشته و امکان استفاده درکارکردهای پرپیچ و خم را به آنها می دهد.

انواع تسمه های شیاری:

 • PH
 • PJ
 • PK
 • PL
 • PM

تسمه های شش گوش:

تسمه های شش گوش دربرابرحرارت و روغن مقاوم بوده وضدالکتریسته ساکن هستند.نخ درمرکز مقطع تسمه قرار گرفته و از این بابت تسمه از دو طرف قابلیت انعطاف دارد.این تسمه ها می تواند5%حجم نیروی تعیین شده برای تسمه هایVشکل هم سایزراانتقال دهند.

کاربرد :
شکل خاص تسمه های شش گوش حرکت در مسیر Sمانندکه در آن دوطرف تسمه قادربه انتقال نیرو هستند,را ممکن میسازد.این نوع عملکرد,به خصوص در ماشین آلات کشاورزی و برای برخی کاربردهای صنعتی خاص استفاده می شود.

انواع تسمه های شش گوش

 • AA
 • BB
 • CC

تسمه های تایمینگ    

تسمه های تایمینگ تاثیر شگرفی در روشهای انتقال نیرو ایجادکردند.
تسمه های تایمینگ دارای قابلیتهای زیرمیباشند:

1-تنظیم زمان حرکت بخش های مختلف دستگاه که سابقا توسط زنجیرو چرخ دنده انجام می پذیرفت.
2-انتقال نیرو که سابقا توسط تسمه پروانه های متداول صورت می پذیرفت.
3-سیستم هایی که از تسمه تایمینگ استفاده می کنند هزینه نگهداری کمتری را نسبت به دیگرسیستم هادارا می باشند.

انواع تسمه تایمینگ

 • XL
 • L
 • H
 • HX
 • XXH