فورتکس (FORTEX)

 

تسمه های با مارک فورتکس ساخت کشور چین می باشد

تسمه های موجود در بازار ایران:

تسمه های Vشکل روکشدار (ساده)

  • A
  • B
  • C
  • D
  • 9.5

تسمه V شکل دنده ای

  • AX
  • BX
  • CX
  • 9.5X